Waar staan wij voor - Missie
In onze missie geven we weer waar wij voor staan, welke waarden we nastreven en waaraan we onze identiteit ontlenen. De missie geeft weer, waar we trots op zijn en wat wij naar buiten toe willen uitdragen. Onze missie bestaat uit de volgende vijf kernbegrippen.

Kwaliteit - Het beste uit jezelf
Elk kind ontwikkelt zich naar vermogen en haalt zo het beste uit zichzelf. Zij ontwikkelen goede basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen als fundament om verder te leren.

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid - Leer het mij zelf te kunnen
Geloof in eigen kunnen, dat willen we kinderen meegeven. Kinderen die zich competent voelen, waardoor ze groeien in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Vanuit die basis streven we ernaar dat zij kunnen uitgroeien tot kritische volwassenen, die samen kunnen werken en initiatieven durven te nemen.

Balans - Denken en doen
Wij staan voor een brede ontwikkeling, met een evenwichtige balans tussen denken en doen. We schenken daarbij aandacht aan zowel de cognitieve, creatieve, als de sociaalemotionele ontwikkeling.

Eigenheid - Ieder zijn eigen talent
Kinderen krijgen van ons de ruimte om te ontdekken waar zij goed in zijn. Hun unieke talenten te vinden en te laten groeien, is onze opdracht.

Verbinding - Niet apart maar samen
Vanuit onze openbare identiteit zien wij onze school als de wereld in het klein, waar kinderen in contact met anderen ontdekken en leren wie ze zelf zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Dus niet apart, maar samen. Daarbij betrekken we ouders als een cruciale partner. In een open cultuur waarbij iedereen welkom is willen we in dialoog, zo transparant mogelijk met ouders en andere educatieve partners onze opdracht zo goed mogelijk vervullen.
 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws