Medezeggenschapsraad

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar! 


NIEUWS - Start nieuw schooljaar, ook voor de MR.
 

Alle info omtrent de MR, taken van de MR, agendapunten, contact en jaarverslagen staan op de website  van Het Maasveld

Heeft u interesse en wilt u eens een vergadering bijwonen, bent u van harte welkom.

INFORMATIE & DOCUMENTEN MR
Algemene informatie over wat de MR doet
Vergaderdata en notulen
Onze aandachtsgebieden
MR-leden en contact
Jaarverslag
Links

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws