Medezeggenschapsraad

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar! 


NIEUWS - CORONA

In 2020 werden we allemaal geraakt door het coronavirus. Ook de MR heeft door het coronavirus 4 vergaderingen moeten afgelasten.

Daarnaast is de MR meerdere malen betrokken geweest voor advies en/of instemming rondom de maatregelen die de directie/team heeft genomen omtrent de maatregelen op school. Daarnaast is elk besluit op afstand door de voorzitter en secretaris van de MR ondertekend.

Alle info omtrent de MR, taken van de MR, agendapunten, contact en jaarverslagen staan op de website  van Het Maasveld

Heeft u interesse en wilt u eens een vergadering bijwonen, bent u van harte welkom.

INFORMATIE & DOCUMENTEN MR
Algemene informatie over wat de MR doet
Vergaderdata en notulen
Onze aandachtsgebieden
MR-leden en contact
Jaarverslag
Links

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws