Medezeggenschapsraad

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar! volgende vergadering is dinsdag 13 maart 2018.


NIEUWS - VERKIEZING MR ( 2 ouders )

Beste ouders/verzorgers,

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR en dit is het tijdspad:

  • U kunt u aanmelden vanaf maandag 19 maart tot en met 30 maart. Aanmelden kan via de e-mail: mr.maasveld@gmail.com
  • Verkiezing / stemming vindt plaats van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 20 april. Op het stemformulier worden de kandidaten bekend gemaakt.
  • De telling en het bepalen van de uitslag gebeurt in de MR-vergadering van dinsdag 24 april, om 20:00 uur ís avond.
  • Indien er maar 2 ouders zich aanmelden volgt er geen verkiezing, maar worden zij automatisch gekozen.


Alle info omtrent de MR, taken van de MR, agendapunten, contact en jaarverslagen staan op de website  van Het Maasveld

Heeft u interesse en wilt u eens een vergadering bijwonen, bent u van harte welkom.

INFORMATIE & DOCUMENTEN MR
Algemene informatie over wat de MR doet
Vergaderdata en notulen
Onze aandachtsgebieden
MR-leden en contact
Jaarverslag
Links

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws