Medenzeggenschapsraad
De MR komt elke 4-6 weken bij elkaar om te spreken over allerlei beleidszaken op onze school.
De vergaderingen zijn openbaar, alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn doorgaans op school, van 20.00 tot 22.00 uur.

Mei 2017: Per sep. 2017 stappen twee ouder-leden op: Marjan Hermkes en Lars Idema.
Er hebben zich twee kandidaten aangemeld voor de ontstane vacatures.
Binnenkort zullen die bekend worden gemaakt, en ze zullen zichzelf even via ISY voorstellen.

Algemene informatie over wat de MR doet
Vergaderdata en notulen
Onze aandachtsgebieden
MR-leden en contact
Jaarverslag
Links

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws