Medezeggenschapsraad

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar!

NIEUWS - nieuw E-mail adres 
Reacties per email graag naar mr.maasveld@gmail.com
E-mails worden altijd gelezen en er wordt altijd op gereageerd!

NIEUWS - MR vergadering van 12 december komt te vervallen

NIEUWS - VERKIEZING MR (ouder)
Het schooljaar is al weer een tijdje bezig en voor de MR was afgelopen dinsdag de eerste bijeenkomst.
Op het einde van dit schooljaar zal Carin Seelen de MR na 6 jaar verlaten. Dat betekend dat we vanaf maart 2018 een verkiezing gaan organiseren om de MR weer compleet te maken met iemand van de ouders.
Wij willen u hierover tijdig berichten, zodat u alvast kunt nadenken of u graag MR lid wilt worden en mee wilt beslissen over het beleid van de school.

Alle info omtrent de MR, taken van de MR, agendapunten, contact en jaarverslagen staan op de website  van Het Maasveld

Heeft u interesse en wilt u eens een vergadering bijwonen, bent u van harte welkom.

INFORMATIE & DOCUMENTEN MR
Algemene informatie over wat de MR doet
Vergaderdata en notulen
Onze aandachtsgebieden
MR-leden en contact
Jaarverslag
Links

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws