Tussen Schoolse Opvang (overblijven)

De brochure hieronder geeft meer informatie over de TSO (overblijven tussen de middag).
Dit boekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) structureel of incidenteel willen laten overblijven.
Wij verzoeken jullie om het infoboekje zorgvuldig door te lezen. Bij vragen kunt u terecht bij Petra Janssen (coördinator TSO).
 
Klik op de afbeelding om de informatiefolder te openen

Informatiefolder Tussen Schoolse Opvang (TSO)


Daarnaast ligt het protocol 'Tussenschoolse opvang' ter inzage bij de coördinator TSO, Petra Janssen.

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws