Tussen Schoolse Opvang (overblijven)

De brochure hieronder geeft meer informatie over de TSO (overblijven tussen de middag).
Dit boekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) structureel of incidenteel willen laten overblijven.
Wij verzoeken jullie om het infoboekje zorgvuldig door te lezen. Bij vragen kunt u terecht bij Petra Janssen (co÷rdinator TSO).
 
Klik op de afbeelding om de informatiefolder te openen

Informatiefolder Tussen Schoolse Opvang (TSO)


Daarnaast ligt het protocol 'Tussenschoolse opvang' ter inzage bij de co÷rdinator TSO, Petra Janssen.

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws