Medezeggenschapsraad vergaderingen en notulen

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar!

Hieronder staan de vergaderdata, agendapunten en de notulen voor het schooljaar 2017-2018.
* notulen worden binnen 2 weken geplaatst nadat de vergadering is gehouden

schooljaar 2018-2019

DATUM                AGENDA NOTULEN 
20 juni 2019
 • Veiligheidsbeleid
 • Formatie 2019-2020
 • schoolplan 2019-2020
 • werkverdelingsplan
 • schoolgids / studiedagen
 • hitteprotocol
Notulen
word | pdf
16 mei 2019
 • Terugkoppeling CITO (gr 8)
 • Schoolplan
 • Begroting/meerjarenplan
 • bezetting
 • gymzaal
 • jaarplanning 2019-2020
Notulen
word | pdf
21 mrt 2019
 • Verkeerssituatie rondom school
 • Luizenscreening
 • stakingen​​​​​​​ (begrip ouders)
 • Begroting
 • Huisvestingsovereenkomst
Notulen
word | pdf
7 feb 2019
 • Informatieavond / VIP Dagen
 • Terugkoppeling analyse dag
 • Veiligheidsbeleid
 • Cursus MR
Notulen
word | pdf
13 dec 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Verkeer rondom school
Notulen
word | pdf
8 nov 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Verkeer rondom school
 • AVG
 • DVVS systeem
Notulen
word | pdf
13 sep 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Jaarverslag MR 2016-2017
 • MR Jaarplan
 • Evaluatie infoavond
 • Verkiezing MR
 • Werkgroepen MR
Notulen
word | pdf
aug 2018 == SCHOOLVAKANTIE ==  

Notulenarchief afgelopen jaren


 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws