Medenzeggenschapsraad

De MR komt elke 4-6 weken bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om deze bij te wonen! De bijeenkomsten zijn doorgaans op school, van 20.00 tot 22.00 uur.

Hieronder staan de vergaderdata en notulen voor het schooljaar 2016-2017,
de onderwerpen op de agenda, en de notulen van de vorige vergaderingen.

DATUM AGENDA NOTULEN 
27 juni 2017
 • Jaarplan + evaluatie
 • Inzetplan / taakbeleid
 • Schoolgids
 • Vakantierooster / studiedagen
 • Gezonde school, reactie MT
 • WMS wijzigingen, impact op reglement
 • WG 21e eeuwse vaardigheden
 • WG Jenaplan
 • WG Gezonde school/contact met de achterban
 • Evaluatie MR-schooljaar
 • Overdracht vertrekkende leden
 • Verdeling van taken in de MR
 • Vergaderdata nieuwe schooljaar
Notulen
Word | PDF
23 mei 2017
 • Formatie FTEs
 • Opbrengsten/CITO
 • Studie naar andere eindtoets
 • Verkiezingen - uitslag
 • WMS wijzigingen - document GMR
 • WG Mediawijsheid - evt. hulpvraag school
 • WG Jenaplan - bijeenkomst 15 mei
Notulen
Word | PDF

 
18 apr 2017
 • Expertgroepen - hoe en wanneer verder?
 • 21e eeuwse vaardigheden, ervaringen Maasbree
 • PR-Marketing
 • Reglement en verkiezingsdraaiboek - goedkeuring wijzigingen
 • Organisatie verkiezingen 2 ouderleden
 • Formatie (aantal FTEs)
 • WG: Gezonde school/contact achterban
 • WG: 21e eeuwse vaardigheden / stichting
 • WG: Jenaplan - 1e verg
 • Evaluatie ISY
Notulen
word
 | pdf
14 mrt 2017
 • Begroting en investeringen
 • Aanmeldingenscijfers
 • Verkeersveiligheid
 • Expertgroepen v/d school - opstart
 • Evaluatie avond over Cheeta's en Duizendpoten (25 jan)
 • Verkiezingsreglement - goedkeuren aanpassingen
 • MR reglement - goedkeuren aanpassingen
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills (meeting 7-feb)
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Nieuwe wet op medezeggenschap
Notulen
word
 | pdf
24 jan 2017
 • Evaluatie info-avond en inloopochtend voor nieuwe ouders (16 +19/20 jan) en aanmeldingscijfers
 • Gymzaal
 • Muziekonderwijs - escalatie & verbeteringen
 • Marketingplan - vervolgacties
 • Ouderraad begroting
 • Verkeer/VEBO
 • Ouderhulp
 • MR cursus
 • Verkiezingsreglement en MR reglement
 • GMR en nieuw lid
 • WG Contact met de achterban/Gezonde school
 • Bitrix omgeving voor MR - uitleg
Notulen
word
 | pdf
13 dec 2016
 • Marketingplan; voortgang, actiepunten
 • Invoering Isy; uitleg werking, 1e ervaringen
 • BAS-traject; terugkoppeling van de studiedag
 • Passend Onderwijs info-avond
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Reglement MR (aanpassing)
 • Verkeersveiligheid stvz
Notulen 13-12
1 nov 2016
 • Welkom nieuw ouderlid: Joost Timmermans
 • Jaarplan 2016-2017 (expertgroepen v/d school) vaststellen
 • Hitteprotocol
 • BAS-traject toelichting
 • Jubileum Maasveld 25 jr
 • Passend Onderwijs
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Jaarplanning MR
Notulen 1-11
13 sep 2016
 • Welkom 2 nieuwe MR leden: Marian en Joyce (leerkrachten), en afscheid Cathy (ouder)
 • BAS-traject (Bouw aan een Adaptieve School)
 • Marketingplan
 • Jubileum 25 jr Maasveld
 • Brainstorm en keuze thema's MR en achterban voor komend schooljaar
 • Expertgroepen v/d school
 • Vacature oudergeleding
Notulen 13-9
aug 2016 == SCHOOLVAKANTIE ==  
VORIG SCHOOLJAAR
 
DATUM AGENDA NOTULEN 
     
5 juli 2016 MR verkiezingen: stemmen tellen/uitslag personeelsgeleding MR (3 pers.)
Inzetplan/groepsverdeling, taakbeleid personeel
Studiedagen
Schoolgids
Jaarverslag MR
Notulen 5-7


24 mei 2016
Tevredenheidsonderzoek resultaten
Personeelsformatie volgend schooljaar
MR verkiezingen: vaststellen kandidaatstellingen personeelsgeleding (3 pers.)
CITO Eind Groep 8
Evaluatie schoolplan + nieuw jaarplan
Notulen 24-5
29 mrt 2016 Personeelsformatie irt aanmeldingen
Tevredenheidsonderzoek stappen/format
Opvolging concierge
Passend onderwijs: Duizendpoten en bezoek provincie/directeuren
Jaarplan MR (updaten)

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    analyse+schoolprofiel
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    bijeenkomst met MR Omnibus?
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid: organisatie klantbordavond
(geen verslag)
16 feb 2016 Clusteren van de nieuwe instroom (advies)
Strategisch beleidsplan Akkoord (vragen)
Nieuwe rapportopzet

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    methode+analysefase
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    opstarten samenwerking met MR Omnibus
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid/klankbordgroep
Notulen 16-2
5 jan 2016 Concept vakantierooster 2016/2017
Clusteren van de nieuwe instroom (toelichting)
Personeel: vervanging groep 3
Tevredenheidsonderzoek start
Bibliotheek Tegelen en op school
Personeel: ziekte/uitval
AZC-kinderen
Fusie Cocon/Passepartout

Gebruik digitale omgeving van MR in Bitrix

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    feedback over gesprek met directie, visie
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid, samenwerking OR/MR/school
Notulen 5-1
24 nov 2015 Instroomgroep
Schooljubileum 21 okt 2016 (kattebel)
Definitief inspectieverslag
Jaarplan 2015-2016 en projectplannen/monitor
Conceptplan Duizendpoten (Passend Onderwijs)
Tevredenheidsonderzoek in januari
Personele bezetting: uitval/vervanging/werving
Studiedag 17 Nov
Website MR, ivm opfrissen schoolwebsite

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    Voorstel/discussiestuk
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    Contact met de GMR en Omnibus
- Contact met de achterban (Cathy)
    Focus: verkeersveiligheid en betrekken ouders
Notulen 24-11
20 okt 2015 Evaluatie Koffie-uurtje
Verkeersproject Op voeten en fietsen
Zorgplan
Contact met GMR
Contact met OR / nieuwe vz.
Passend Onderwijs
Jaarverslag MR
Thema's en Werkgroepen MR
Notulen 20-10
15 sep 2015 Jaarplan 2015-2016
Schoolgids 2015-2016
Concept zorgplan
Plannen vergaderdata MR 2015-2016
Rolverdeling MR 2015-2016 (vz, secr, vice-vz)
Notulen 15-9
juli 2015 SCHOOLVAKANTIE  
   


Notulenarchief afgelopen jaren


 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws