Medezeggenschapsraad

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar!

Hieronder staan de vergaderdata, agendapunten en de notulen voor het schooljaar 2017-2018.
* notulen worden binnen 2 weken geplaatst nadat de vergadering is gehouden

schooljaar 2017-2018

DATUM                AGENDA NOTULEN 
19 juni 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie/OR)
 • Formatie 2018/2019
 • Jaarplan
 • Schoolgids en studiedagen
 • MR evaluatie/verslag
 • Afscheid Carin
Notulen
word | pdf
29 mei 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Cito
 • Formatie 2018/2019
 • Jaarplan
 • GMR
 • Vergaderschema nieuw MR schooljaar
Notulen
word | pdf
24 apr 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Begroting
 • Groepsindeling 2018/2019
 • vakantierooster
 • GMR
 • MR 2 nieuwe leden: Dennis en Angela
Notulen
word | pdf
13 mrt 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Overlegmodel
 • OR
 • Begroting
 • Rookvrije zone op school
 • Stand verkiezing
Notulen
word | pdf
1 feb 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Overlegmodel
 • Veiligheidsplan
 • Verkiezing (2 ouders)
 • Nancy van Boekholdt verlaat MR
Notulen
word | pdf
12 dec 2017 MR Vergadering is gecanceled  
7 nov 2017
 • Google Drive
 • Email: mr.maasveld@gmail.com
 • Mededelingen MR/directie/OR/GMR
 • Stand van zaken huisvestiging
 • Verkiezingen
 • Werkgroepen MR  
 • Belangrijke wijzigingen
Notulen
word | pdf
26 sep 2017
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Jaarverslag MR 2016-2017
 • MR Jaarplan
 • Evaluatie infoavond
 • Verkiezing MR
 • Werkgroepen MR
Notulen
word | pdf
aug 2016 == SCHOOLVAKANTIE ==  

Notulenarchief afgelopen jaren


 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws