Medezeggenschapsraad vergaderingen en notulen

De MR vergadert elke 4-6 weken op school, van 19:30 tot 21:30 uur.  
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te luisteren.
De koffie staat klaar!

Hieronder staan de vergaderdata, agendapunten en de notulen voor het schooljaar 2017-2018.
* notulen worden binnen 2 weken geplaatst nadat de vergadering is gehouden

schooljaar 2018-2019

DATUM                AGENDA NOTULEN 
juni 2019   Notulen
word | pdf
mei 2019   Notulen
word | pdf
apr 2019   Notulen
word | pdf
mrt 2019   Notulen
word | pdf
feb 2019   Notulen
word | pdf
dec 2018    
nov 2018   Notulen
word | pdf
13 sep 2018
  • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
  • Mededelingen MR/directie/OR/
  • Jaarverslag MR 2016-2017
  • MR Jaarplan
  • Evaluatie infoavond
  • Verkiezing MR
  • Werkgroepen MR
Notulen
word | pdf
aug 2018 == SCHOOLVAKANTIE ==  

Notulenarchief afgelopen jaren


 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws