Aandachtsgebieden MR 2016-2017

De MR kiest elk jaar een aantal gebieden om op te focusen. Voor dit schooljaar zijn dit:

1. Visie op Jenaplan
Door: Lars, Daniella, Joyce, Patrick
Wat is onze visie op Jena? En hoe geven we daar op onze school uiting aan?
Wat vinden ouders hiervan? Vinden we dat de school andere accenten moet zetten?
Geven we op juiste wijze invulling aan werken, spelen, kring, vieren? 
En aan het ritmisch weekplan? En hoe leren jongere van oudere kinderen?
Dat is waar we komend jaar samen met directie en ouders meer gedachten over willen vormen.

2. Mediawijsheid/21e eeuwse vaardigheden
Door: Marjan, Suzanne
Vorig jaar hebben we een aantal voorbereidingen gedaan om te kijken waar mediawijsheid en informatievaardigheden over gaan, welke initiatieven er in de buurt en in het land al lopen. Dit jaar willen we kijken hoe we deze zaken beter in het onderwijs kunnen integreren. Niet door alles zelf uit te vinden, maar door samen te werken met anderen, en te leren van ervaringen die daar zijn opgedaan. We stellen voor dat te doen aan de hand van dit model van 21e eeuwse vaardigheden, opgesteld door SLO en Kennisnet. Op school gaat het traject BAS lopen (bouwen aan een adaptieve school), waar 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden ingebracht als thema. 

3. Contact met de achterban
Door: Carin,  Marielle Meevis (vanuit OR), Marian
We willen het contact met de ouders verstevigen, o.a. door regelmatig de mening van ouders te peilen,
via de inloopochtend, discussieavonden, toevallige gesprekken in de school of op het plein. Vorig jaar hebben we gefocust op verkeersveiligheid. Dit jaar zouden we met name iets willen organiseren rond gezonde school.
 
4. Gezonde school
Door: Carin, Marian
We willen verkennen of we als school gezonder kunnen worden. Dat kan gaan over beweging, over voeding. Laten we dingen liggen? Wat zouden we willen stimuleren? Hoe staan ouders hier tegenover? Zijn er certificaten en subsidies mogelijk?


Aandachtsgebieden MR 2015-2016

Afgelopen jaar waren de volgende werkgroepen actief binnen de MR:
 1. Onderscheiden en profileren als school: Lars (vz), Daniëlle, Marjan, Nadja, Patrick (schooldir.).
  We willen de school beter op de kaart zetten: wat zijn onze sterktes, en wat onderscheidt ons van andere scholen? Wat is het imago van de school en klopt dat met onze waardes en kwaliteiten van kwalitatief goed, Jenaplan, openbaar, ontplooiingsgericht onderwijs?
  Dit thema is afgerond en overgedragen aan de directie. Vanuit de MR volgen we de verdere voortgang.
   
 2. Mediawijsheid en "21st century skills": Marjan (vz), Susan, Cristel.
  We willen voorbereidingen doen om mediawijsheid en informatievaardigheden beter in het onderwijs te integreren. Niet door alles zelf uit te vinden, maar door samenwerken met andere scholen, en te leren van ervaringen die daar zijn opgedaan, o.a. op de Omnibus.
   
 3. Contact met de achterban/verkeersveiligheid: Cathy (vz), Carin, Marielle (OR).
  We willen het contact met de ouders verstevigen, o.a. door regelmatig de mening van ouders te peilen,
  via de inloopochtend, discussieavonden, toevallige gesprekken in de school of op het plein. Met ouders en school samen denken we dit jaar mee over verkeersveiligheid, en willen we ouders en kinderen bewegen te voet of op de fiets naar school te komen.
Aandachtsgebieden MR 2014-2015

In het schooljaar 2014-2015 hebben we ons geconcentreerd op:
 1. Opbrengsten (leerresultaten van de leerlingen)
 2. Visie op Jenaplan
 3. Mediawijsheid, met o.a. lezing door Lei Seuren
 4. Contact met de ouders, actie van OR+MR
 5. Passend onderwijs

 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws