Contact met de MR

Voor vragen, opmerkingen, suggesties kunt u terecht bij alle leden van de Medezeggenschapsraad.

Reacties per email graag naar mr.maasveld@gmail.com
E-mails worden altijd gelezen en er wordt altijd op gereageerd!
 

MR Leden

De MR van OJBS Het Maasveld heeft 8 leden:

Personeelsgeleding

  • Joyce Hermans
  • Marian Reijnders (secretaris)
  • Nicole Klerken
  • Daniella Stemkens

Oudergeleding

  • Joost Timmermans (voorzitter)
  • Angela Scholte 
  • Dennis Liezenga
  • Marco van Rosmalen (vanaf 1 januari 2020)

 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws