Contact met de MR

Voor vragen, opmerkingen, suggesties kunt u terecht bij alle leden van de Medezeggenschapsraad.

Reacties per email graag naar mr.maasveld@gmail.com
E-mails worden altijd gelezen en er wordt altijd op gereageerd!
 

MR Leden

De MR van OJBS Het Maasveld heeft 8 leden, vanaf sep 2017 zijn dit:

Personeelsgeleding

  • Joyce Hermans
  • Marian Reijnders (secretaris)
  • Suzanne van de Rieth
  • Daniella Stemkens

Oudergeleding

  • Marlène Soffers (nieuw lid vanaf schooljaar 2017/2018)
  • Joost Timmermans (voorzitter)
  • Angela Scholte (Vanaf Juli 2018)
  • Dennis Liezenga (Vanaf Juli 2018)


Eerste vergadering MR jaargang 2017-2018
 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws