JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2016-2017

JAARVERSLAG
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
2016-2017
 
 
Tegelen, 26 september 2017
 
De MR bestond in 2016 – 2017  uit de volgende leden:
 
 
Oudergeleding                                                                                           
Lars Idema (voorzitter)                                  3e  jaar (2e  termijn)    
Carin Seelen                                                     2e  jaar (2e  termijn)    
Joost Timmermans                                          1e  jaar (1e termijn)   
Marjan Hermkes                                               3e jaar  (1e  termijn)
 
Cathy van der Heyden heeft de MR in november 2016 verlaten en hiervoor is Joost Timmermans in de MR gekomen.

Personeelsgeleding                                                                                                       
Marian Reijnders                                             1e  jaar (1e  termijn)
Suzanne van de Rieth                                    2e  jaar (1e  termijn)
Daniella Stemkens                                           3e  jaar (1e  termijn)
Joyce Hermans                                                  1e jaar  (1e  termijn)
 
De directeur neemt deel aan de vergaderingen voor die agendapunten waarbij zijn aanwezigheid gewenst cq. noodzakelijk is.
 
De MR heeft 8 keer vergaderd op de volgende data:
-              13-09-2016
-              01-11-2016
-              13-12-2016
-              24-01-2017
-              14-03-2017
-              18-04-2017
-              23-05-2017
-              19-06-2017
 
Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen één of meerdere keren aan bod gekomen:
 
 • Start nieuwe schooljaar
 • Jaarverslag MR
 • Taakverdeling MR
 • Aanpassing MR reglement mbt aanstellen 2e of 3e kandidaat
 • Scholing MR
 • GMR agenda/visie
 • Begroting/investeringen 5 jr
 • Marketing plan – PR
 • Krimp leerlingenaantallen en profilering
 • Aanmeldingscijfers
 • Hitte protocol
 • Evaluatie ouderavond
 • Contact met de achterban MR/OR
 • Terugkoppeling infoavond
 • Passend onderwijs
 • Visie Jenaplan
 • Gezonde School / Veilige School(VEBO)
 • BAS (Bouwen aan een adaptieve school)
 • 21st Century Skills
 • Tussenopbrengsten van CITO toetsen en
 • Formatieplan (personeelsbudget)
 • CITO resultaten
 • Schoolplan + -gids
 • Vakantierooster

Tenslotte heeft de MR afgelopen schooljaar ingestemd met cq. advies gegeven over de volgende onderwerpen:
 
•             Schoolgids / Kalender
•             Jaarplan

Evaluatie MR 2016-2017
 • Proactief, kritisch opbouwend, communicatie intern kan beter (APP groep begonnen).
 • Afstemmen van thema’s en planning/tijdstip om zaken te delen kan beter, mag soms inhoudelijker en niet alleen bekijken van het proces.
 • Team mag meer aan het woord komen (Patrick gaat meer voor bespreken met teamleden).
 • Werkgroepen voortzetten.
 • Goede agenda en tijdsplanning, voorbereiding liep soms wat moeizaam.
 • MR en school kunnen meer aan PR doen: ouderbetrokkenheid vergroten,
 • Voor de nieuwkomers is het veel informatie, veel luisteren, opnemen. Wel fijn dat ze al een aantal vergaderingen aanwezig waren om een beeld te krijgen zodat ze al goed voorbereid zijn om het komend schooljaar goed te starten.
 • BITRIX: wordt niet echt actief gebruikt op dit moment. Wel een fijne omgeving om alle documenten bij elkaar te hebben staan.
 • Interactie wordt meer verwacht door een APP groep.
   


 
 • Website MR en Bitrix zullen door Joost Timmermans worden onderhouden.
 • Vergaderingen komend jaar om 19:30 uur te laten starten.
 
Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van Het Maasveld.
 
 
 
Secretaris / voorzitter MR
Marian Reijnders
Joost Timmermans
 
 
 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws