Archief MR agenda's en notulen
 

schooljaar 2019-2020

DATUM                AGENDA NOTULEN 
18 jun 2020 AFGELAST vanwege corona Notulen
word | pdf
14 mei 2020 AFGELAST vanwege corona Notulen
word | pdf
19 mrt 2020 AFGELAST vanwege corona Notulen
word | pdf
6 feb 2020 AFGELAST vanwege corona Notulen
word | pdf
7 nov 2019
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Verkeer rondom school
 • AVG
 • DVVS systeem
Notulen
word | pdf
19 sep 2019
 • Nicoel Klerken - Aan den Boom nieuw MR lid 
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Jaarverslag MR 2018-2019
 • Gymzaal
 • MR Jaarplan
 • Evaluatie ouderavond
 • Taakverdeling
Notulen
word | pdf
aug 2019 == SCHOOLVAKANTIE ==  
 

schooljaar 2018-2019

Jaarverslag MR 2018-2019

DATUM                AGENDA NOTULEN 
20 juni 2019
 • Veiligheidsbeleid
 • Formatie 2019-2020
 • schoolplan 2019-2020
 • werkverdelingsplan
 • schoolgids / studiedagen
 • hitteprotocol
Notulen
word | pdf
16 mei 2019
 • Terugkoppeling CITO (gr 8)
 • Schoolplan
 • Begroting/meerjarenplan
 • bezetting
 • gymzaal
 • jaarplanning 2019-2020
Notulen
word | pdf
21 mrt 2019
 • Verkeerssituatie rondom school
 • Luizenscreening
 • stakingen (begrip ouders)
 • Begroting
 • Huisvestingsovereenkomst
Notulen
word | pdf
7 feb 2019
 • Informatieavond / VIP Dagen
 • Terugkoppeling analyse dag
 • Veiligheidsbeleid
 • Cursus MR
Notulen
word | pdf
13 dec 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Verkeer rondom school
Notulen
word | pdf
8 nov 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Verkeer rondom school
 • AVG
 • DVVS systeem
Notulen
word | pdf
13 sep 2018
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Jaarverslag MR 2016-2017
 • MR Jaarplan
 • Evaluatie infoavond
 • Verkiezing MR
 • Werkgroepen MR
Notulen
word | pdf
aug 2018 == SCHOOLVAKANTIE ==  
 

schooljaar 2017-2018

Jaarverslag 2017 - 2018

DATUM                AGENDA NOTULEN 
19 juni 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie/OR)
 • Formatie 2018/2019
 • Jaarplan
 • Schoolgids en studiedagen
 • MR evaluatie/verslag
 • Afscheid Carin
Notulen
word pdf
29 mei 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Cito
 • Formatie 2018/2019
 • Jaarplan
 • GMR
 • Vergaderschema nieuw MR schooljaar
Notulen
word pdf
24 apr 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Begroting
 • Groepsindeling 2018/2019
 • vakantierooster
 • GMR
 • MR 2 nieuwe leden: Dennis en Angela
Notulen
word pdf
13 mrt 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Overlegmodel
 • OR
 • Begroting
 • Rookvrije zone op school
 • Stand verkiezing
Notulen
word pdf
1 feb 2018
 • Mededelingen (MR/GMR/directie)
 • Overlegmodel
 • Veiligheidsplan
 • Verkiezing (2 ouders)
 • Nancy van Boekholdt verlaat MR
Notulen
word pdf
12 dec 2017 MR Vergadering is gecanceled  
7 nov 2017
 • Google Drive
 • Email: mr.maasveld@gmail.com
 • Mededelingen MR/directie/OR/GMR
 • Stand van zaken huisvestiging
 • Verkiezingen
 • Werkgroepen MR  
 • Belangrijke wijzigingen
Notulen
word | pdf
26 sep 2017
 • Huishoudelijke reglement MR 2017-2018
 • Mededelingen MR/directie/OR/
 • Jaarverslag MR 2016-2017
 • MR Jaarplan
 • Evaluatie infoavond
 • Verkiezing MR
 • Werkgroepen MR
Notulen
word | pdf
aug 2016 == SCHOOLVAKANTIE ==  


Schooljaar 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017
DATUM AGENDA NOTULEN 
27 juni 2017
 • Jaarplan + evaluatie
 • Inzetplan / taakbeleid
 • Schoolgids
 • Vakantierooster / studiedagen
 • Gezonde school, reactie MT
 • WMS wijzigingen, impact op reglement
 • WG 21e eeuwse vaardigheden
 • WG Jenaplan
 • WG Gezonde school/contact met de achterban
 • Evaluatie MR-schooljaar
 • Overdracht vertrekkende leden
 • Verdeling van taken in de MR
 • Vergaderdata nieuwe schooljaar
Notulen
Word | PDF
23 mei 2017
 • Formatie FTEs
 • Opbrengsten/CITO
 • Studie naar andere eindtoets
 • Verkiezingen - uitslag
 • WMS wijzigingen - document GMR
 • WG Mediawijsheid - evt. hulpvraag school
 • WG Jenaplan - bijeenkomst 15 mei
Notulen
Word | PDF
 
18 apr 2017
 • Expertgroepen - hoe en wanneer verder?
 • 21e eeuwse vaardigheden, ervaringen Maasbree
 • PR-Marketing
 • Reglement en verkiezingsdraaiboek - goedkeuring wijzigingen
 • Organisatie verkiezingen 2 ouderleden
 • Formatie (aantal FTEs)
 • WG: Gezonde school/contact achterban
 • WG: 21e eeuwse vaardigheden / stichting
 • WG: Jenaplan - 1e verg
 • Evaluatie ISY
Notulen
word
 | pdf
14 mrt 2017
 • Begroting en investeringen
 • Aanmeldingenscijfers
 • Verkeersveiligheid
 • Expertgroepen v/d school - opstart
 • Evaluatie avond over Cheeta's en Duizendpoten (25 jan)
 • Verkiezingsreglement - goedkeuren aanpassingen
 • MR reglement - goedkeuren aanpassingen
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills (meeting 7-feb)
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Nieuwe wet op medezeggenschap
Notulen
word
 | pdf
24 jan 2017
 • Evaluatie info-avond en inloopochtend voor nieuwe ouders (16 +19/20 jan) en aanmeldingscijfers
 • Gymzaal
 • Muziekonderwijs - escalatie & verbeteringen
 • Marketingplan - vervolgacties
 • Ouderraad begroting
 • Verkeer/VEBO
 • Ouderhulp
 • MR cursus
 • Verkiezingsreglement en MR reglement
 • GMR en nieuw lid
 • WG Contact met de achterban/Gezonde school
 • Bitrix omgeving voor MR - uitleg
Notulen
word
 | pdf
13 dec 2016
 • Marketingplan; voortgang, actiepunten
 • Invoering Isy; uitleg werking, 1e ervaringen
 • BAS-traject; terugkoppeling van de studiedag
 • Passend Onderwijs info-avond
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Reglement MR (aanpassing)
 • Verkeersveiligheid stvz
Notulen 13-12
1 nov 2016
 • Welkom nieuw ouderlid: Joost Timmermans
 • Jaarplan 2016-2017 (expertgroepen v/d school) vaststellen
 • Hitteprotocol
 • BAS-traject toelichting
 • Jubileum Maasveld 25 jr
 • Passend Onderwijs
 • WG Visie op Jenaplan
 • WG Mediawijsheid/21st century skills
 • WG Contact met de achterban
 • WG Gezonde school
 • Jaarplanning MR
Notulen 1-11
13 sep 2016
 • Welkom 2 nieuwe MR leden: Marian en Joyce (leerkrachten), en afscheid Cathy (ouder)
 • BAS-traject (Bouw aan een Adaptieve School)
 • Marketingplan
 • Jubileum 25 jr Maasveld
 • Brainstorm en keuze thema's MR en achterban voor komend schooljaar
 • Expertgroepen v/d school
 • Vacature oudergeleding
Notulen 13-9
aug 2016 == SCHOOLVAKANTIE ==  


Schooljaar 2015-2016

Jaarverslag 2015-2016

 
DATUM AGENDA NOTULEN 
     
5 juli 2016 MR verkiezingen: stemmen tellen/uitslag personeelsgeleding MR (3 pers.)
Inzetplan/groepsverdeling, taakbeleid personeel
Studiedagen
Schoolgids
Jaarverslag MR
 
 


24 mei 2016
Tevredenheidsonderzoek resultaten
Personeelsformatie volgend schooljaar
MR verkiezingen: vaststellen kandidaatstellingen personeelsgeleding (3 pers.)
CITO Eind Groep 8
Evaluatie schoolplan + nieuw jaarplan
 
 
29 mrt 2016 Personeelsformatie irt aanmeldingen
Tevredenheidsonderzoek stappen/format
Opvolging concierge
Passend onderwijs: Duizendpoten en bezoek provincie/directeuren
Jaarplan MR (updaten)

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    analyse+schoolprofiel
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    bijeenkomst met MR Omnibus?
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid: organisatie klantbordavond
 
16 feb 2016 Clusteren van de nieuwe instroom (advies)
Strategisch beleidsplan Akkoord (vragen)
Nieuwe rapportopzet

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    methode+analysefase
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    opstarten samenwerking met MR Omnibus
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid/klankbordgroep
Notulen 16-2
5 jan 2016 Concept vakantierooster 2016/2017
Clusteren van de nieuwe instroom (toelichting)
Personeel: vervanging groep 3
Tevredenheidsonderzoek start
Bibliotheek Tegelen en op school
Personeel: ziekte/uitval
AZC-kinderen
Fusie Cocon/Passepartout

Gebruik digitale omgeving van MR in Bitrix

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    feedback over gesprek met directie, visie
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
- Contact met de achterban (Cathy)
    verkeersveiligheid, samenwerking OR/MR/school
Notulen 5-1
24 nov 2015 Instroomgroep
Schooljubileum 21 okt 2016 (kattebel)
Definitief inspectieverslag
Jaarplan 2015-2016 en projectplannen/monitor
Conceptplan Duizendpoten (Passend Onderwijs)
Tevredenheidsonderzoek in januari
Personele bezetting: uitval/vervanging/werving
Studiedag 17 Nov
Website MR, ivm opfrissen schoolwebsite

Werkgroepen
- Onderscheiden en profileren als school (Lars)
    Voorstel/discussiestuk
- Mediawijsheid en "21st century skills" (Marjan)
    Contact met de GMR en Omnibus
- Contact met de achterban (Cathy)
    Focus: verkeersveiligheid en betrekken ouders
Notulen 24-11
20 okt 2015 Evaluatie Koffie-uurtje
Verkeersproject Op voeten en fietsen
Zorgplan
Contact met GMR
Contact met OR / nieuwe vz.
Passend Onderwijs
Jaarverslag MR
Thema's en Werkgroepen MR
Notulen 20-10
15 sep 2015 Jaarplan 2015-2016
Schoolgids 2015-2016
Concept zorgplan
Plannen vergaderdata MR 2015-2016
Rolverdeling MR 2015-2016 (vz, secr, vice-vz)
Notulen 15-9
juli 2015 SCHOOLVAKANTIE  
   Schooljaar 2014-2015
 
DATUM AGENDA NOTULEN 
23 juni 2015 CITO resultaten
Schoolplan + -gids
Evaluatie methodes
Zorgplan
CAO overlegmodel
Cultuurpad
Vakantierooster
Notulen 23-6
19 mei 2015 Ingelast vergadering over inzetplan personeel (geen notulen)
12 mei 2015 Instemming ouderbijdrage
Mobiliteit(wensen) v. personeel
Verkiezingen oudergeleding (2 personen)
Formatieplan (personeelsbudget)
Herijking visie (teamdag, vervolg)
Nieuwe CAO 
Notulen 12-5
17 mrt 2015 Tussenopbrengsten van CITO toetsen en
de sociaal-emotionele ontwikkeling v/d kinderen
Verkiezingen MR
Visie op de school: vanuit team, en vanuit ouders
Zorgplan (instemming)
Notulen 17-3
10 feb 2015 Media wijsheid
Krimp leerlingenaantallen en profilering
Contact met de achterban MR/OR
Visie en koers - rol ouders/MR/OR
Notulen 10-2
16 dec 2014 Contact met de achterban MR/OR
Terugkoppeling infoavond 11 Dec, groep 3/4+5/6
Contact andere Jenaplanschool met jaargroepen
Visie/koers v/d school (proces)
GMR agenda/visie
Passend onderwijs /financiering
Nieuw MR reglement
VOO cursussen
Notulen 16-12
11 nov 2014 Instructie in jaargroepen 3/4+5/6 (uitgebreid)
Visie op Jena
Beter vergaderen
Notulen 11-11
14 okt 2014 Jaarplan (instemming)
Zorgplan (instemming)
Begroting/investeringen 5 jr
Evaluatie ouderavond
Passend onderwijs
Doelstellingen/onderwerpen MR
Notulen 14-10
2 sep 2014 Start nieuwe schooljaar
Schoolgids (instemming)
Ouderavond 8/9 Sep
Passend onderwijs
Jaarverslag MR
Taakverdeling MR
Scholing MR
Notulen 2-9


Schooljaar 2013-2014
 
DATUM  AGENDA NOTULEN 
17 sep 2013 Passend onderwijs
Ouderbijdrage
Terugblik ouderavonden
Inspectiebezoek / verbeterplan
Cursus MR-start
Afscheid Chantal, welkom Daniella
Vergaderdata
Notulen 17 sep
22 okt 2013 Verkiezingen / rolverdeling
Tevredenheidsonderzoek
Begroting en investeringen
Verbeterplan
Foto
Notulen 22 okt
10 dec 2013 Verbeterplan
Begroting
Tevredenheidsonderzoek
Inspectie gebouw
Schoonmaak
Ouderbijdrage
Notulen 10 dec
28 jan 2014 Verbeterplan
Begroting
Ouderavond
Schoolondersteuningsprofiel
Methodes taal en rekenen
Reglement MR
Notulen 28 jan
11 mrt 2014 Veiligheid op school
Verbeterplan
Analyse CITO resultaten
Instroom
Ouderavond april
Begroting
Schoolondersteuningsprofiel
MR verkiezingen
Notulen 11 mrt
22 apr 2014

Verbeterplan
Evaluatie ouderavond

Maatregelen groep 7-8 beeldvorming
Plan van aanpak - monitor
OR begroting

Formatieplan schooljaar 2014-2015 (FTEs)

Verkiezingen MR

Notulen 22 apr
27 mei 2014

Verkiezingen MR

Groep 7/8 plannen

Inzetplan personeel

Vakantieplan

Schooljaarplan

Monitor
Handboek MR

Notulen 27 mei
24 juni 2014 Evaluatie ouderavond
Verbeterplan
Inspectieresultaten
Jaarplan
Passend onderwijs
Vakantierooster
Handboek MR
Notulen 24 juni


Schooljaar 2012-2013
 
14 augustus 2012 Extra MR t.b.v. algemene ouderavond 23 aug
Jaarverslag
Taakverdeling MR
Nieuw lid personeelsgeleding
Notulen 14 aug

11 september 2012

Leerresultaten
Evaluatie ouderavond
Notulen 11 sep
30 oktober 2012 Voortgang Plan van Aanpak
Procedure aanname nieuwe directeur
Communicatie MR-GMR
Notulen 30 okt
11 december 2012 Voortgang Plan van Aanpak
Voorbereiding ouderavond
Begroting 2013
Protocol Tussenschoolse Opvang
Notulen 11 dec
 
18 februari 2013 Voortgang Plan van Aanpak
Voortgang selectie nieuwe directeur
Evaluatie ouderavond
Begroting algemeen
Notulen 18 feb
12 maart 2013 Kennismaking nieuwe directeur
Update verbeterplan, en overdracht van directie
Leerresultaten/CITO
Algemene ouderavond
Activiteiten groep 8
Terugkoppeling bezoek aan GMR
Scholing MR
Nieuwe methode Wereld Orientatie
Notulen 12 mrt
23 april 2013 CITO Eindopbrengsten
Evaluatie ouderavond 16 april
Themalijst/jaarkalender
Terugkoppeling avond over social media
Notulen 23 apr
28 mei 2013 Jaarkalender
CITO/inspectie
Passend onderwijs
Update keuze methode wereldorientatie
Begroting Ouderraad
Notulen 28 mei
25 juni 2013 Schoolgids
Inzetplan leerkrachten
Mobieltjes/social media
Beweging/lopen naar school
Rooster studiedagen
Jaarverslag MR
Evaluatie schoolplan / highlights
Notulen 25 juni
Juli = VAKANTIE =


Schooljaar 2011-2012
 
DATUM  AGENDA NOTULEN 
13 september 2011 Begroting
Ouderavond
Studiedag
Notulen 13 sep
1 november 2011 Schoolplan
Schoolgids
Taken MR/OR
Taakverdeling MR
Notulen 1 nov
13 december 2011 Mededeling bovenschools directeur
Kennismaking met nieuwe schooldirectie 
Notulen 13 dec
26 januari 2012 Plan van Aanpak Notulen 26 jan
5 maart 2012
 
Evaluatie ouderavond februari
Rol van de MR in het vervolgtraject
Vacature / vaststellen van het verkiezingstraject
Notulen 5 mrt
22 maart 2012 Voortgang verbetertraject (ingelast vergadering) Notulen 22 mrt
17 april 2012

 

Tussenschoolse opvang
Begroting (preview)
Uitbreiding lokalen
Evaluatie ouderavond
MR verkiezingsuitslag
Website

Notulen 17 apr
 
29 mei 2012

 

 

Tussenschoolse opvang
Begroting
Inzetplan personeel
Voortgang indeling leerlingen
Huisvesting extra groepen
Vakantierooster

Notulen 29 mei
18 juni 2012 Evaluatie interim management met bovenschools directeur (geen notulen gemaakt)

26 juni 2012

Verbeterplan 2012-2013
Huisvesting extra groepen: plaatsen units
Jaarafsluiting

Notulen 26 jun
Juli = VAKANTIE =  Vergaderingen en notulen van dit schooljaar

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws