Samenstelling

Ouderraad 
Op onze school is de OR een onmisbare schakel in het geven van het onderwijs, zoals wij dat voor ogen hebben. De leden van de ouderraad leveren een wezenlijke bijdrage bij veel verschillende activiteiten.

Contact met de OR
Voor vragen, opmerkingen, suggesties kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad, zie hieronder. 
Reacties per email naar ouderraad@maasveldtegelen.nl.
E-mails worden altijd gelezen en er wordt altijd op gereageerd!

Specifieke vragen betreffende financiële zaken (incasso's ouderbijdrage, declaraties etc.) kunnen gesteld worden via het e-mailadres van de penningmeester: penningmeesterormaasveld@gmail.com

OR Leden
De OR van OJBS het Maasveld heeft vanaf september 2020 de volgende leden:

- Joep Holla(voorzitter)


- Marven Janssen (penningmeester)


- Sandra Beurskens (secretaris)

- Bart Jonker


- Maike Joosten


- Anouk Vromen


- Hanneke van Gerven


- Sanne Willems- Ilona Goossens-Sahr


- Joyce van Oijen


- Maarten van Dooren


De OR-vergaderingen worden namens het team standaard bijgewoond door 2 leerkrachten:

- Petra Kessels


- Eef Hillebrandt

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws